Prezentare

Liceul “Dante Alighieri” este continuatorul formelor de invatamant existente in perioada 1958-1989. Din 1990 si pana in prezent, a demonstrat ca este o institutie ce ofera servicii educationale de calitate, redevenind liceu teoretic cu clase bilingve (romana-italiana).

Recent a capatat statutul de unitate scolara reprezentativa, apoi, prin aplicarea Memorandumului, s-a trecut la integrarea invatamantului romanesc cu cel italian, respectiv european, avand ca finalitate recunoasterea reciproca a diplomei de bacalaureat. Astfel absolventii claselor de italiana pot accede la studierea in orice institutie de invatamant superior in Italia.

Scoala dispune, din punct de vedere al dotarilor, de echipamente didactice moderne, de spatii ample destinate serviciilor culturale si sociale (cabinele ultradotate cu tehnica informationala si de comunicare, laboratoare conectate la internet), baza sportiva, bazin de inot, spatiu verde pentru recreere.

In ceea ce priveste oferta educationala, cei 870 de elevi ai liceului sunt scolarizate pe filiera teoretica (real si uman) cu specializari multiple (matematica-informatica, matematica-informatica-bilingv, stiinte ale naturii, filologie si filologie bilingv). Totodata functioneaza si clase de gimnaziu cu predare intensiva in italiana.

Incepand cu anul scolar 2007-2008, a fost infiintata o clasa a V –a cu predare in limba materna italiana, precum si o clasa a IX – a , de matematica-informatica intensiv engleza.

Premianti ai olimpiadelor scolare, ai concursurilor internationale, participanti la sesiuni de comunicari, bursieri la licee de prestigiu din Italia, cu atestate la informatica si italiana, elevii nostri reprezinta una din valorile scolii.

Cadrele didactice sunt implicate in Reforma Invatamantului, cautand permanent, prin nivel ridicat de pregatire profesionala, motivatie, angajament, performanta si satisfactie in decursul didactic si educativ.

Corpul profesoral cu exprienta contine cadre didactice , majoritatea calificate, titulari cu performante didactice si stiintifice, autori de manuale, culegeri, programme scolare, membrii in comisii internationale de curriculum, participanti la cursuri de formare si perfectionare.

Multi dintre acestia lucreaza, iar ponderea elevilor cu rezultate foarte bune in urma examenelor de capacitate si bacalaureat este de 98% .

Activitatile de traditie sunt cele incetatenite de-a lungul timpului : organizarea concursului Uniunii Latine si a celor din calendarul ISMB, aditarea revistei scolare bilingve Patata Bolente , maifestari cultural-artistice, Balul Bobocilor, Banchetul absolventilor, competitii sportive, trupa de teatru, cea de majorete, corul liceului, cursuri de italiana, informatica si de performanta stiintifica, pentru elevi si profesori, actiuni comunitare(activitati de voluntariat in beneficiul unor categorii sociale cu nevoi speciale).

Participarea la proiecte internationale ale elevilor si prosfesorilor precum si implicarea in schimburi culturale cu licee din Italia, cu ajutorul Institutului Italian de cultura reprezinta prioritate in obiectivele de integrare europeana.

Scurt istoric

Aşa cum atestă documentele din arhivă liceul a fost înfiinţat în anul 1958. Iniţial a funcţionat în strada Stejarului nr.42 sub denumirea “Şcoala Medie Mixtă nr.39”. Începând din anul 1965 a devenit “Liceul nr.39”.În septembrie 1969, se mută la adresa actuală, Aleea Fuiorului nr.9, Sector 3, Bucuresti.

În perioada 1971-1978 funcţionează ca liceu real-umanist, cu clase de limba italiană. Din datele statistice şi din relatările foştilor elevi şi profesori, aceasta a fost perioada de vârf a liceului. Din anul 1978 şi până în 1989 fiinţează sub numele de “Liceul industrial nr. 26 “. În anul 1990 redevine liceu teoretic ce va fi cunoscut ca Liceul Teoretic “ Liviu Rebreanu”, iar din anul 1992, este cunoscut ca Liceul Teoretic “Dante Alighieri”. Schimbarea denumirii este legată de înfiinţarea unor clase bilingve ( română – italiană ) la profilul umanist al liceului care se vor extinde şi la profilul realist.

Începând cu anul şcolar 1996-1997 se înfiinţează în cadrul liceului şi clase gimnaziale profilate pe studiul intensiv al limbii italiene, în vederea asigurării unor candidaţi bine pregătiţi pentru învăţământul liceal. În anul 2002, se semnează un Memorandum de înţelegere bipartit între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind funcţionarea secţiilor bilingve româno italiene. Punctul forte care-i defineşte specificul în prezent şi în perspectivă îl constituie studiul limbii şi culturii italiene. Prin atestatul de competenţe lingvistice absolvenţii claselor bilingve au acces direct pe piaţa forţei de muncă. Implicarea în acest acord a reprezentat un prim pas făcut de liceu în procesul de integrare în marea familie europeană. Preocuparea pentru educaţia multietnică , a colectivului de profesori ai liceului a fost materializată, începând cu anul şcolar 2007 – 2008, dată la care fiinţează o clasă de gimnaziu cu limba italiană ca limbă maternă.

Din anul 1997, şcoala a fost implicată în numeroase proiecte europene desfăşurate în cadrul programului “ Socrates “, având ca parteneri şcoli din Italia, Portugalia, Franţa, Finlanda, Suedia, Irlanda,etc. Utilitatea acestor programe a fost evidenţiată pe tot parcursul acestor ani atât în activitatea elevilor cât şi în cea a cadrelor didactice.Proiectele în care a fost implicat liceul nostru au urmărit creşterea calităţii şi dimensiunii europene a pregătirii şi formării profesionale continui.Parteneriatele au dat posibilitatea unei confruntări deschise cu noi metode, cu diferite metodologii, cu realităţi diferite, evidenţiind noi metode formative şi dobândirea a noi capacităţi pentru a le satisface. Elevii claselor bilingve din liceu au participat la numeroase schimburi culturale cu şcoli din Italia, atât pentru cunoaşterea obiceiurilor şi culturii ţării respective, cât şi pentru perfecţionarea cunoştinţelor de limbă.

Parteneriate

  • Proiectul “Leonardo Da Vinci” cu tema “Educa tinerii si educatia : investitii in capitalul uman”, in colborare cu ARCHE Palermo, Italia

  • “Festivalul Sanselor Tale” a avut ca obiectiv promovarea dimensiunii europene in educatie

  • Manifestari culturale in cadrul “Spring Day in Euope”

  • “Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane” (POS DRU) in vederea obtinerii unor finantari europene

  • Proiectul “Socrates” pe tema “Ewhum – Umanismul si stiintele exacte”, in parteneriat cu universitatea din Bari, licee din Franta, Grecia, Suedia

  • Schimb de experienta intre scoli pe tema “Energii neconventionale provenite din surse diferite” in care institutiile implicate au fost « Liceul Dante Alighieri » si Institul Tehnico Industrial “Alessandro volta” din Palermo, Italia

  • Maraton literar european – proiect derulat in direct, pe Radio3Net, de ziua Europei, in colaborare cu Radio Romania, pe tema Mircea Eliade si Italos Svevo