Situatia programelor/proiectelor derulate in anul scolar 2006-2007:

1. Proiect Socrates – Actiunea Comenius 3 Tema: „ Ewhum – Umanismul si stiintele exacte „ Institutii implicate : Universitatea din Bucuresti, Liceul „Dante Alighieri „ Universitatea din Bari, licee din Franta, Grecia, Suedia. Responsabil: prof. Florica Duta Participanti: prof.Florina Amalia Toma, prof. Maria Dan. Elevi participanti: 30, din care selectionati pentru întâlnirea din martie 2007 Lixandru Mara, Bulboaca Oana, El Rahman. Activitati desfasurate:
întâlnirea profesorilor cu elevii care doresc sa participe la proiect, întâlnire la care au fost prezentate obiectivele proiectului pentru acest an ;
selectionarea elevilor;
împartirea elevilor pe grupe de lucru;
stabilirea responsabilitatilor de grup si a calendarului de lucru;
selectarea elevilor participanti la întâlnirea din martie 2007 din Franta;
realizarea produsului final, care sa ilustreze activitatile desfasurate în cadrul proiectului, care va fi folosit la diseminarea proiectului.

2. Schimb de experienta între scoli Tema: „ Energii neconventionale provenite din surse diferite „ Institutii implicate: Liceul „ Dante Alighieri „ Bucuresti, România si „ Istituto Tecnico Industriale „ Alessandro Volta „ Palermo, Italia. Responsabil: prof. Bulcu Iliescu Daniela. Participanti: dir. prof. Dan Maria, prof. Giersch Stefania, prof. Carabela Georgeta, prof. Tapu Pompilia Elevi participanti: 10. Activitati desfasurate:
întâlnirea în data de 10. oct. 2006 cu colegii de la scoala italiana;
selectionarea elevilor;
împartirea elevilor pe grupe de lucru;
stabilirea responsabilitatilor de grup si a calendarului de lucru;
întâlniri de lucru lunare pentru discutarea etapelor parcurse.
întâlniri în cadrul proiectului între echipele participante la Palermo si Bucuresti ( mai 2007 ).

3. Discutii purtate de reprezentanti ai liceului nostrum cu reprezentanti ai liceului “ Umberto I “ din Torino, în vederea realizarii unui schimb cultural între cele doua scoli, pentru anul scolar 2007-2008. Tema „ Origini comune, destine diferite” Institutii implicate: Liceul „Dante Alighieri”, Bucuresti, România si Liceo Clasico Europeo Umberto I „ Torino, Italia. Responsabil: prof. Toma Florina Amalia Participanti: prof. Duta Florica, prof. Aursulesei Cornelia. Elevi participanti: 25. Realizari legate de schimb pâna în acest moment: – stabilirea temei de lucru si a subtemelor;
stabilirea calendarului de lucru între cele doua colective implicate;
selectionarea elevilor care participa la proiect;
formarea grupelor de lucru;
întâlniri la termene stabilite pentru discutarea si confruntarea materialelor adunate de fiecare grup de lucru;
stabilirea datelor la care se vor realiza schimburile de elevi, precum si programul activitatilor ce se vor desfasura.

4. Propunerea unui proiect Leonardo da Vinci. Tema: „ Educa. Tinerii si educatia: investitii în capitalul uman”. ( mobilitati, formare continua ). Institutii implicate: Liceul „ Dante Alighieri” Bucuresti, România si ARCHE Palermo, Italia. Responsabil: prof. Popescu Maria Participanti: prof. Dan Maria, prof. Toma Florina Amalia, prof. Duta Florica. Activitati desfasurate:
întâlnirea partilor în da ta de 19 oct. 2006 la Bucuresti;
stabilitrea subiectelor de interes pentru ambele parti;
elaborarea unui material cu informatii despre scoala pentru partea italiana.

5. Participarea liceului la Spring Day in Europe în luna mai 2007 cu diferite manifestari coordonate de : prof. Toma Florina Amalia, prof. Stefanescu Doina, prof. Duta Florica.

6. Participarea prof. Dan Maria la doua formari în cadrul programului Socrates – Comenius 2.2.c si Arion