Proiect LEONARDO DA VINCI (PLM) LLP-LdV/PLM/2013/RO/074

01.09.2013-31.12.2014

The Romanian school in today’s society.Violence and absenteeism-the main factors that trigger malfunction / dysfunction in the educational system

Obiectivele proiectului

 • Dezvoltarea de competente specifice pentru profesorii diriginti privind motivarea elevului  de a frecventa şcoala
 • Imbunatatirea cunostintelor de psihopedagogie si metodica a profesorilor diriginti ;
 • Imbunatatirea metodelor de comunicare intre elevi – şcoală-părinţi în vederea soluţionării acesor probleme ( absenteism şi violenţă);
 • Diminuarea fenomenului de absenteism şi violenţă din cadrul şcolii noastre.

Descrierea proiectului

 • Absenteismul şi violenţa ăn şcoală sunt unii din factorii care pot duce la disfuncţionalitatea activităţii didactice. În contextul social actual există din păcate, şi alţi factori externi care influenţează în mod negative comportamentul elevilor.De aceea această problem devine complex şi necesită o prgătire suplimentară a profesorilor diriginţi din şcoala noastră. Proiectul se adresează unui număr de 20 de profesori diriginţi care se confruntă cu problema absenteismului/ violenţei atât la clasă cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare. Metodele clasice folosite pentru diminuarea absenteismului / violenţei fiind mai puţin eficiente se impune astfel îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, a diriginţilor pentru o abordare modernă şi adecvată nevoilor acestor elevi.

Rezultate:

 • In urma derularii acestui proiect rezultatele  vor fi urmatoarele:
 • cunoştinţe psihopedagogice şi de metodică pentru profesori diriginţi în vederea combaterii absenteismului şi violenţei
 • abilitatea de a identifica elevii cu risc crescut de abandon şcolar şi cauzele care au dus la aceasta situaţie
 • abilitatea de a analiza, propune şi implementa o strategie şi un plan de combatere a absenteismului la nivel individual, de grup şi institutie
 • consolidarea unei bune relaţii cu şcoala parteneră, în scopul realizării unor schimburi permanente privind procesul instructiv-educativ
 • îmbunătăţirea comunicării dintre elev-şcoală-părinte

Diseminare şi valorizare

Diseminarea proiectului se realizează la nivelul școlii ( în cadrul consiliului elevilor și al consiliilor profesorale, în cadrul ședințelor cu părinții la nivel de școală), în cadrul comunității ( prin prezentarea proiectului în școlile învecinate)

Mobilitate la Liceo Scientifico “G.Pellecchia”, Via Folcara Snc – Cassino (FR), Italy în cadrul proiectului LLP-LdV/PLM/2013/RO/074

Quaderno di practica

Materiale per il progetto:

QUESTIONARIO

Activities