Acte pentru dosarul de inscriere

Cerere inscriere clasa a IX-a

Adresa pentru  inscriere online este: liceudantealighieri@yahoo.com

Repartizarea elevilor pe clase la clasa a-IX-a