Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul.._