GRAFICUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A TESTULUI DE COMPETENȚE
LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE
STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULATIE INTERNAȚIONALĂ, AN ȘCOLAR 2022-2023

Programa_scolara_Limba_moderna
ANEXA6_cerere_inscriere_V_2022
GRAFIC_ADMITERE_CLASA_V
PROCEDURA_ADMITERE_CLASA_V_2022