Proiectul  Erasmus+, cu numele “Your Digital Way Today and Tomorrow!”, numărul de referință No: 2019-1-RO01-KA229-063784, se derulează în școala noastră, pe parcursul a doi ani, în perioada 1.09. 2019 – 31.08.2021.
Școlile implicate în derularea proiectului sunt:

  • Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Romania;
  • Geniko Likeio Alikianou , Grecia
  • Adana Bilim ve Sanat Merkezi, Turcia

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai acestui proiect sunt: 90 profesori, 300 elevi şi aproximativ 600 părinţi din cele trei ţări partenere.

Se vor organiza trei întâlniri de proiect, trei sesiuni de formare pentru profesori şi trei mobilităţi pe termen scurt pentru elevii din cele trei ţări.

Tema  proiectului esteCyber Security. Cyber BullyingSiguranţa elevilor din şcolile partenere, cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani, în mediul virtual.

Obiectivele proiectului:

  1. Creşterea nivelului de conştientizare în rândul elevilor cu privire la probleme de siguranţă pe care le pot întâmpina pe Internet.
  2. Creşterea nivelului de informare în rândul grupurilor vulnerabile în legătură cu ameninţările digitale curente.
  3. Promovarea egalităţii de gen.
  4. Crearea de oportunităţi în carieră pentru grupuri vulnerabile.
  5. Realizarea unui cadru curricular inovativ în domeniul siguranţei cibernetice, adecvat elevilor cu vârste între 12 şi 16 ani.

Prezentarea rezultatelor tangibile:Campanii de prevenire a fenomenului „Cyberbullying” şi campanii de conştientizare în legătură cu ameninţările digitale, sub formă de filme, scenarii de film, piese de teatru şi scenarii de piese de teatru, desene şi animaţii digitale, manuale de cybersecurity, cyberbullying, însoţite de prezentări, materiale video, dicţionare interactive, instrumente de evaluare, colecţie de chestionare şi interpretări de chestionare în legătură cu siguranţa pe Internet a elevilor şi părinţilor, broşuri şi flyere de promovare a proiectului, programe de criptare, website-ul proiectului etc.