ministerul-culturii
Ministerul Culturii angajează manager pentru Biblioteca Națională a României.

   Poți prinde job-ul dacă ai studii universitare de licență în domenii precum științe umaniste și arte, arte, artele spectacolului, cinematografie și media, teatru și artele spectacolului, ai studii postuniversitare de management sau cursuri de management și cunoști o limbă de circulație internațională.

  Dosarul de concurs trebuie să conțină:

  •  cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil și adresă de e-mail;
  • copie după actul de identitate;
  •  curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
  • diplome de studii și, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
  •  adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetățenie română sau acte similare în situația persoanelor cu altă cetățenie;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;
  • declarație pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunțe la postul de conducere deținut, în condițiile în care este declarat câștigător în cadrul acestui concurs de management;
  • planul de management, care trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de obiective, în format scris și în format electronic (CD sau DVD) – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modifcările și completările ulterioare.

   Dosarele de concurs și planurile de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până pe 17 martie.

Articolul Ministerul Culturii angajează manager pentru Biblioteca Națională a României a aparut pe liceuldantealighieri.ro.