constitutia_romaniei

Constituția revizuită garantează dreptul la învățământ preșcolar și burse de merit.

Comisia pentru revizuirea legii fundamentale a introdus aceste prevederi. Astel, articolul 32 alin. 2 care enumera formele de învățământ prin care era garantat dreptul la educație a fost completat cu învățământul preșcolar.

“Dreptul la educație este garantat, în condițiile legii, și se asigură prin învățământul preșcolar, învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și perfecționare prevăzute de lege”, se arată în textul modificat.

De asemenea, Comisia a completat articolul care stabilește că statul acordă burse.

“Învățământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și celor instituționalizați, precum și burse de merit, în condițiile legii”.

Articolul Constituția revizuită garantează dreptul la învățământ preșcolar și burse de merit a aparut pe liceuldantealighieri.ro.