universitatea-lund-cauta-lector-roman

Universitatea Lund din Suedia caută lector de limba română.

Au șanse mari să se angajeze persoanele care au absolvit o facultate de filologie și sunt titulare ale unei facultăți românești acreditate.

De asemenea, trebuie să aibă titlul de doctor în științe (limba și/ sau literatura română), să poată preda în limba engleză, să aibă experiență în predarea la nivel academic a limbii române ca limbă străină și să poată lucra cu calculatorul.

Programa cursurilor din cadrul Lectoratului de Limba romănă este axată pe studii de lingvistică, literatură și studii socio-culturale.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la concurs, cu precizarea postului pentru care candidează;
  2. fotocopie de pe diploma de absolvire a facultății;
  3. curriculum vitae în format european în limba română și într-o limbă de circulație internațională;
  4. lista de lucrări publicate și extrase din studii reprezentative;
  5. fotocopie de pe diploma de masterat, de pe adeverința care confirmă calitatea de doctorand sau de pe diploma de doctor în filologie;
  6. proiect în legătură cu activitatea pe care candidații urmează să o desfășoare, în limba română și într-o limbă de circulație internațională;
  7. aprobarea senatului universității de care aparține candidatul;
  8. trei recomandări în limba română și într-o limbă de circulație internațională;

Candidații angajați ai universităților înființate după 1989 vor completa dosarul de concurs cu o copie a actului normativ prin care e acreditată facultatea la care sunt titulari.

Înscrierile se fac personal sau prin poștă la sediul Institutului Limbii Române din Str. Caransebeș, nr.1, et.7, sector 1, cod 012271, București, până pe 3 martie 2014. 

Articolul Universitatea Lund din Suedia caută lector de limba română a aparut pe liceuldantealighieri.ro.