universitatea-heidelberg

Universitatea Heidelberg din Germania vrea să angajeze lector de limba română.

Șanse mari de angajare au persoanele care au absolvit o facultate de filologie și sunt titulare ale unei facultăți românești acreditate.

Universitatea din Heidelberg solicită ca cei care aplică să dețină titlul de doctor și să fie buni cunoscători al limbii germane. De asemenea, candidații vor fi punctați ținându-se cont de calificarea universitară, titlul universitar, gradul didactic, experiența în predarea limbii române pentru străini, cunoașterea unei limbi de circulație internațională, activitatea didactică și științifică, participarea la proiecte universitare internaționale, proiectul de activitate propus.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs, cu precizarea postului pentru care candidează;
  • fotocopie de pe diploma de absolvire a facultății;
  • curriculum vitae în format european în limba română și într-o limbă de circulație internațională;
  • lista de lucrări publicate și extrase din studii reprezentative;
  • fotocopie de pe diploma de masterat, de pe adeverința care confirmă calitatea de doctorand sau de pe diploma de doctor în filologie;
  • proiect în legătură cu activitatea pe care candidații urmează să o desfășoare, în limba română și într-o limbă de circulație internațională;
  • aprobarea senatului universității de care aparține candidatul;
  • trei recomandări în limba română și într-o limbă de circulație internațională;

Candidații angajați ai universităților înființate după 1989 vor completa dosarul de concurs cu o copie a actului normativ prin care e acreditată facultatea la care sunt titulari.

Înscrierile se fac personal sau prin poștă la sediul Institutului Limbii Române din Str. Caransebeș, nr.1, et.7, sector 1, cod 012271, București, până pe 5 martie 2014. 

Articolul Universitatea Heidelberg vrea să angajeze lector de limba română a aparut pe liceuldantealighieri.ro.